Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (KARSAV) Mütevelli Heyet Toplantısı İlanı!

Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanlığından

Vakfımızın olağan mütevelli heyet toplantısı 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 19.00’da Rüştü Şardağ Caddesi No: 50 Karşıyaka/İZMİR adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı 28 Şubat 2022 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve yoklama
  2. Mütevelli Heyet Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
  3. Divan heyetine toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
  5. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması
  6. Her iki raporun görüşülüp ibra edilmesi
  7. Seçimler
  8. Dilek temenniler ve kapanış

Maddelerinin bulunması